Expediați pomelnicul on-line


       
        Iubiți întru Domnul frați și surori ! Vă comunicăm că Dumneavoastră aveți posibilitatea să expediați on-line Pomelnicul Dvs. prin intermediul web-site-ului mănăstirii pentru a fi pomenit la slujbele dumnezeiești. Donația și jertfa este benevolă.
       
        Transferând bani, specificați în mod obligatoriu destinația (scopul) plății, de ex.: „donație”; „contribuție de caritate” sau denumirea ierurgiei bisericești, anexând și numele robilor lui Dumnezeu, de ex.: „40 de slujbe la sănătate (N)”:
       
        A dona sau a transfera bani mănăstirii Goloseevo puteți efectua în felul următor:

La orice bancă:

Рс № 26005000029577 в ПАТ «Укрсоцбанк», г.Киева. МФО 300023

(№ 26005000029577 în PAT „Ukrsotsbank” , or. Kiev . MFO 300023)

       
        Mănăstirea se afla în registrul de organizații non-profit.            
       
        După efectuarea plății, expediați pe adresa de e-mail: zapisochki@gmail.com denumirea ierurgiei (trebuinței) bisericești cu indicarea obligatorie a listei numelor din Pomelnicul Dvs., precizând data efectuării plății, suma, denumirea Băncii-expeditor, Numele / Prenumele Dvs. sau denumirea firmei sau a companiei.
       
         În caz contrar, donația sau jertfa Dvs. va fi înregistrată drept anonimă.

Прочитано: 3,833 раз